travelmama

蜜蜜遊 , 峰迴路轉 , 挖角

昨晚本來8點鐘收工,諗住覆埋幾位客人嘅電話查詢先走,差不多8點半左右,有一對夫婦突然走入黎,話想查詢幾日後出發嘅新加坡package,咁我未熄電腦就一定幫佢做埋。

客人好坦白,因為樓上樓下嘅旅行社已經休息先會入黎問(如果你有睇開呢個同事專欄,都知道我地做開十六號愛人),我用左45分鐘介紹左佢想要嘅Package,過程都好愉快。第46分鐘開始,一講到俾錢,就用左另外嘅90分鐘同我講有關牌子大小嘅問題(係呀,毎日都要面對嘅問題)。