TravelMaMa 旅行小故事 ❘ 台灣司機
Taiwan taxi 1

旅行小故事

TravelMaMa , 旅行故事 , 旅行的意義

即便 旅行小故事 如今物換星移 TravelMaMa , 旅行故事 , 旅行的意義 有人覺得小清新風潮有點強說愁,或是認為那是台灣青年缺乏狼性的原因,但都無法忽視「小清新」這樣的文化現象。「小清新」並非沒有重量的強說愁,而是在那集體好夢正酣的時空中,任何的愁思太直白了反顯得不知足。唯有以景物喻事,才能讓那些潛在的懷疑與反抗,有了見縫插針的出口。TravelMaMa , 旅行故事 , 旅行的意義

剛剛去台灣出差,回程坐的士出機場,司機大哥通常見你係第二度嘅人,通常都會好熱情咁傾多幾句,架車大概開左十分鐘左右,突然間⋯有隻手係後座拍我膊頭(台灣大架嘅的士,有時候會有前後兩排),日光日白,我唔會以為撞鬼,我只係怕公路打劫。

回頭望,係一個4、5歲嘅小朋友拍我,叫我地唔好咁大聲傾計,阻住佢睇片,司機大哥急急同我講唔好意思,以為我上車個陣已經見到佢。帶子雄郎,通常都有個故事,因為老婆離開左,自己親人都住係另一個縣,又冇多餘錢安置佢俾託兒服務,於是除左返學,其餘時間都係一邊揸車搵食,一邊照顧同教育佢,基本上做功課、睇電視都係車上面渡過。

有時候冇客就會揸去遊樂場同佢玩下,台灣好少分早晚更,司機大哥話通常從早揸到晚上十點就返屋企同佢沖涼訓覺。佢話,雖然生活逼人,但反而可以同佢有更多嘅時間共同成長,相比之下,我慚愧⋯

到左機場,俾完車資,本身想抄低佢電話,日後俾自己朋友或者蜜蜜遊嘅客人,希望可以幫襯下佢,但俾佢拒絕左,點解呢?因為佢話佢雖然係7人車,但後座只會留番俾自己位小朋友,唔會有位擺行李,實在怕會俾人投訴。

於是,我只好雙掌合十,特別祝願司機一家平安快樂,希望大家下次去台中會有緣撞到佢啦!