travelmama

蜜蜜遊 , 峰迴路轉 , 挖角

昨晚本來8點鐘收工,諗住覆埋幾位客人嘅電話查詢先走,差不多8點半左右,有一對夫婦突然走入黎,話想查詢幾日後出發嘅新加坡package,咁我未熄電腦就一定幫佢做埋。

客人好坦白,因為樓上樓下嘅旅行社已經休息先會入黎問